Történetünk

“Viribus unitis” – Egyesült erővel

Noha fennállásunk tíz éves évfordulóján is túl vagyunk, a kezdetekre emlékezve egészen 1989-ig kell visszamennünk. Ekkor történt, hogy néhány fiatal és tettre kész kerületi lakos fejében megfogant az ötlet: valamit tenni kellene a bűncselekmények visszaszorítása és az itt lakók biztonságérzetének javítása érdekében. A merésznek tűnő gondolat megszületése idején országos jelenségként figyelhető meg, hogy a civil közösségi szervezetek egyre nagyobb felelősséggel és figyelemmel fordultak környezetük biztonságának megőrzése felé.
Ennek szinte közvetlen következménye volt, hogy a fővárosban is folyamatosan alakultak a polgárőr szervezetek. Miért lett volna a XV. kerületben másként? Az elszánt alapítókat a Polgármesteri Hivatal és a XV. kerületi Rendőrkapitányság biztosította támogatásáról; ígéretüket természetesen be is tartották.
Egyesületünk 1990. decemberében alakult 10 fővel és Palotai Polgárőrség néven vált ismertté a lakosság körében. A szervezetnek kezdetben az újpalotai Közösségi Ház (Zsókavár u. 15.), majd később a Hartyán köz 3. szám alatti Zöld Klub adott otthont, ahol csütörtökönként az esti órákban összejöveteleinket tartjuk.
Céljaink között első helyen áll: a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése és ennek révén a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása és a közösség kapcsolatok szélesítése, melyek most is kiemelt feladataink közé tartoznak. Mindezek mellett szívesen részt vállalunk minden, a lakosság érdekét szolgáló kezdeményezésben. Erre talán legjobb példa az a számos környezetvédelmi akció, melynek résztvevői, vagy éppen szerzői is voltunk (leszünk).
Természetesen a legkiválóbb és legtettrekészebb emberek is tehetetlenek bizonyos eszközök nélkül. Egy egyszerű levél, vagy egy-egy szórólap elkészítése is költséggel jár. A polgárőrség tagjai társadalmi munkában, lakóhelyük, a közérdek iránti elkötelezettségből végzik feladataikat, sokszor szabadidejük rovására. a munkájuk során felmerülő költségek nagy része meghaladja egyéni anyagi lehetőségeiket és – talán nem részrehajlás ilyet mondani – méltánytalanság lenne mindent rájuk terhelni.
Ezért jelentett nagy segítséget, hogy 1991. májusában a XV. ker. önkormányzat képviselőtestülete az alapítványok sorában elsőként hozta létre a Palotai Polgárőrség pénzügyi és anyagi támogatására a “Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány”-t.
Az alapítványtámogatást nyújt a bűncselekmények megelőzését és a vagyonvédelmi feladatok ellátását segítő technikai eszközök beszerzéséhez és fejlesztéséhez. Ezen kívül az alapítvány ösztönzi és támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek a bűncselekmények visszaszorítására és a bűnalkalmak csökkentésére irányulnak. Kezdeményezi – nyilvános fórumok szervezésével és a helyi médiák igénybevételével – a bűnözést előidéző okok feltárását és nyilvánosságra hozatalát.
Az alapítványnak egyébként a kerületünk képviselő-testülete által megszavazott 50 ezer Ft-os adomány képezte az induló vagyonát, amely 1993. év végére csaknem elérte a 400 ezer Ft-os értékhatárt. Később ez tovább emelkedett, 1995. őszén a kiadások levonása után elérte az 500 ezer Ft-ot. Mindez a Palotai Polgárőrséggel szimpatizáló és a polgárőrök munkájával elégedett támogatóknak köszönhető, akik között egyéni vállalkozók, magánemberek, intézmények, és gazdasági szervezetek egyaránt megtalálhatók.

Néhány adat, tény – rólunk.

Tagjaink hetente több alkalommal (a nappali és éjszakai órákban egyaránt) járőrszolgálatot látnak el a lakótelepeken és a kerület kertvárosi részein.

Szolgálatba 3-4 fős csoportokban indulunk gyalog és gépjárművel.

1991-től tagjai vagyunk az Országos Polgárőr Szövetségnek, amely tagszervezeteinek száma 700 körüli, mintegy 25 ezer fős taglétszámmal.

A bűncselekmények megelőzése és csökkentése érdekében a polgárőrség 1991 november 21-én együttműködési megállapodást kötött a XV. ker. Rendőrkapitánysággal.

A polgárőrök évente mintegy 1600 órát töltenek szolgálatban közterületen, ennek háromnegyedét önállóan, egynegyedét pedig a kerületi rendőrökkel közösen.

A Palotai Polgárőrség 1991-ben kezdeményezte a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) helyi létrehozását. A mozgalom lényege, hogy szűkebb lakóközösségek egymásra és egymás értékeire jobban odafigyelve előzzék meg a bűncselekményeket.

Az Országos Polgárőr Szövetség1991. október 3-án a kerületünkben tartott regionális gyűlésen (amely önkormányzatunk tanácstermében zajlott) eredményesnek értékelte a Palotai Polgárőrség munkáját.

1992. március végétől a polgárőrök – az önkormányzat és a polgári védelem közös ajándékaként – UAZ gépkocsival is teljesítettek szolgálatot. A kiöregedett UAZ-t egy Lada 2107-es, majd egy Skoda Felicia váltotta fel, ami jelentős előrelépést jelent.